Meghívó – Képviselő-testületi ülés

Ezúton értesítem, hogy Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. 01. 31-én 15:30 órakor rendes nyílt ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza 2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.

Napirend

1./ Külterületi földek cseréje

Előadó: Radnai Bertalan polgármester

2./ 2023. évi költségvetési terv előkészítése

Előadó: Radnai Bertalan polgármester

3./Polgármester 2023. évi munkaterve

Előadó: Radnai Bertalan polgármester

4./ 2022. évi belső ellenőrzési jelentés

Előadó: Csákiné Varga Gyöngyi aljegyző

5./Általános iskolai felvételi körzethatár jóváhagyása

Előadó: Radnai Bertalan polgármester

6./Egyebek

Előadó: Radnai Bertalan polgármester

Zárt ülés

1./Szociális tűzifa kérelmek elbírálása