Látnivalók

Szentlélek
római katolikus templom

A Szentlélek római katolikus templomot a 18. században építette az esztergomi főkáplán. Pontosan 1794-ben épült barokk stílusban, az egykori középkori templom helyére. Torony nélküli, kéthomlokzatú, egyhajós templom. Eredeti szentélye részben a középkori torony felé esik, nyugatra néz. A belső egyszerű, főoltára a XVIII. századból való, copfstílusú. A templom kertjében 1801-ben állított barokk stílusú feszület található, valamint az első toronyszerkezet keresztje is megtekinthető, amely 1986-ig állt.

Az Ipolytölgyesi plébánia látta el Letkésen is a szolgálatot. 1960-ban Letkés önálló plébániává vált, ugyanakkor az Ipolytölgyesi plébánia is megmaradt 1986-ig, majd Letkés filiájává vált. Ezt követően a Letkési lelkészek, plébánosok látják el Ipolytölgyesen a szolgálatot.

Ipolytölgyes plébánosai a XX. században

 • 1882-1907 Magasházy Károly, plébános
 • 1907-1908 Petrás József, plébános
 • 1909-1930 Bohnert Marián András esperes, plébános
 • 1930-1946 Keresztes János, plébános
 • 1946-1950 Dr. Harsányi Béla prefektus, plébános
 • 1950-1960 Dr. Bertók János esperes, plébános


Letkés plébánosai

 • 1965-1980 Kapás László, plébános
 • 1980-2000 Puchovszky István, plébános
 • 2000-2002 Hlédik László, plébános
 • 2002-2006 Jánosik Gyula, plénános
 • 2006-2008 Hartung Ferenc, szobi plébános
 • 2006-2013 Medgyes Tibor, diakónus
 • 2008-2013 Dr. Káposztássy Béla, szobi plébániai kormányzó


Jelenlegi plébánosunk

 • 2013- Izrael Pál, plébániai kormányzó

Szent Vendel
szobor

A 18. századból maradt fenn. Pontosan 1814. július 14.-én állították. Festett szobor volt. Jelenleg az országút mellett található. Fogadalmi szobor. Eredeti helye a közös legelőként használt Csapás- dűlőben volt. Azért állították, mert a falu összes állata marhavészben elpusztult. Mivel az elhullás a közös legelőn történt, állataik védelmében fogadalmat tettek, hogy a határban Vendelénus tiszteletére szobrot állítanak. Továbbá megfogadták, hogy minden év október 20.-án Vendel napján a templomba mennek, bűnbánatot tartanak, s a határban nem végeznek fizikai munkát. Régen körmenet is volt ekkor, de ma már csak misével emlékeznek.

A szobor felirata:

Vannak é bár
maid figyelmezz
azokra és ha
hasznosnak meg
maradgyanak
hálából Eulélia
s fia 7 V24
AO 1814

Ki is volt Szent Vendel, akinek fogadott ünnepét még ma is tiszteletben tartják a tölgyesiek?

A legenda szerint a 7. sz.-i ír királyfi emlékét ülte meg okt. 20-án. A királyfi Rómába zarándokolt, ahol remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegődött és annak a nyáját őrizte. A legenda adott alapot arra, hogy a pásztorok védőszentjévé választották. Kultuszának nyomai hazánkban a 18. sz.-ban bukkantak föl. Ettől az időtől kezdve találkozhatunk szobraival, képeivel, amelyek leggyakrabban pásztorként ábrázolják. Tiszteletének legnagyobb propagálója Padányi Biró Márton veszprémi püspök volt, aki a Sümeg melletti Deákiban kápolnát építtetett tiszteletére, ahová az 1755. évi marhavész idején, okt. 20-án körmenetet is vezetett. 

Szobrai főleg a Dunántúlon, Buda vidékén, Heves megyében és a Jászságban gyakoriak: gyakran szerepel üvegképeken is. Egy-egy marhavész után számos községben helyeztek el Vendel szobrot, rendszerint a falu végén vagy a határ azon részén, amelyen az állatok a legelőre jártak. Szent Vendel napját ugyancsak számos községben fogadott ünnepnek tartották, körmenetben vonultak a szobrához, hogy a falut megvédje a dögvésztől.. A jószágtartó gazdák, a pásztorok, elsősorban a juhászok védőszentjükként tisztelték. A Vendel-kultusz nyomait Ny- és Közép-Európában is megtaláljuk; ezek általában marhavész elleni védekezésre, az őszi beterelésre, a pásztorszegődtetésekre utalnak.

Nepomuki Szent János
szobor

Szintén a 18. század második felében készült. Süttői márványból készült pilléren állt, maga a szobor homokkőből faragott, eredetileg festett volt. E korban folyóvizek, hidak mellé készítették e szobrokat, mert az úton és a vízen járók védelmezőjének tartották. Régen a templom előtt állt. 2007-ben helyreállították és a községközpontban kialakított parkban helyezték el. Pillére sajnos már nem az eredeti.

Nepomuki Szent János a gyónási titok vértanúja Közép-Európa legismertebb szentjei közé tartozik. A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok, továbbá Csehország védőszentje; egyes helyeken a fuldoklók, bányászok patrónusa. Nepomuki János 1393-ben szenvedett mártírhalált Prágában. 1721-ben avatták boldoggá, 1729-ben emelték a szentek sorába.

A legenda szerint I V. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. A király kezdetben igazságos és jóakaratú uralkodó volt, de egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná vált. Meg akarta tudni, miket szokott gyónni a felesége; mivel azonban János nem volt hajlandó megmondani, megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol keressék a holttestet. Egy másik forrás szerint a Moldva olyannyira leapadt, hogy megtalálhassák. János holttestét az érsek a prágai Szent Vitus-székesegyházban helyeztette örök nyugalomra.

Vértanúságának híre hamar elterjedt.Szenttéavatási eljárását már a XVI. században elindították, de csak 1729-ben fejezték be.

Jánost 1721-ben avatták boldoggá, 1729-ben emelték a szentek sorába. Életrajzát a jezsuita Bohuslav Balbin adta ki 1725-ben.

Malmok

A középkorban a gabona megőrlése hosszú ideig kézi malommal történt. Vidékünkön a hegyi patakok és az Ipoly is kínálta a lehetőséget vízzel hajtott malmok megépítésére.
Tölgyes határában két malmot említenek. Az egyik az Ipoly partján a másik a pataknál állt.

Az Ipoly partján az Egyed malom állt, ami a nevét a tulajdonosáról kapta. Malomnak az első tulajdonosa egyben építtetője Dózsa volt. Eredetileg vízimalomnak épült, de egy jégzajlás tönkretette. Mikor Egyed bácsi megvette átépítették fagázos meghajtásúra, fagázmotorra. Már a háború előtt is az működtette. A malom 1949-ig az államosításig működött.

A másik malom a Cserge malom volt. Az Egyed malommal szemben állt a Csege pataknál. A falu utolsó házától kb. 1 km-re. 1944-46 között működött. Cserge patak működtette. A malom felülcsapós volt, a külön hozzá vezető gát, ami a patak vizét hozzá vezette még megvan. Valamint a kerék helye és a kikövezett zúgó oldalában található kerék tengely is.