Választási információk

1. Választási szervek

Helyi Választási Iroda:
feltöltés alatt…

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Dományiné Bóna Gyöngyi – elnök
Rossenberger György – elnökhelyettes
Fényes Éva – tag
Rostás Szilvia – tag
Nagy Tímea – tag

Gerstmayer Krisztina – póttag
Horváth Attila – póttag

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozatai:

4/2023. (X.18.) HVI vezető határozat (.pdf)

Az ülésekről készült jegyzőkönyvek:

(feltöltés alatt)

2. Választási ügyintézés

www.valasztas.hu/ugyintezes

3. 2024. évi általános választások

(feltöltés alatt)

4. Korábbi választások

(feltöltés alatt)