Vítame

Vítame Vás na našej webovej stránke.

Neobanujete, keď venujete trochu pozornosti Ipolytoldesu!

Zvlášť srdečne pozdravujeme našich slovenských návštevníkov, ktorý prichádzajú z opačného brehu Ipľa! Bezmála sto rokov je Ipeľ hraničnou riekou. Vďaka vstupu do EU už nás navzájom neoddeľuje.

Most, ktorý prechádza medzi Salkou a Letkésom a hustá premávka na ňom, je dôkazom, aké živé väzby sú vytvorené medzi Slovákmi a Maďarmi v oblasti : zamestnanie, nákupy, návštevy príbuzných, výlety a podobne. Keď prejdete cez most a odbočíte doľava, prvá dedina je Ipolytolgyes, akoby dvojička Malých Kosých na druhej strane.

Naša obec patrí v Maďarsku medzi tisícku obcí s menej ako päťsto obyvateľmi. Jedna patriaca medzi oblasť dolného – poiplia – borzsonyu, čo je výnimočné nie len pre tu žijúcich, ale je to ojedinelé aj z pohľadu celoštátneho!

Nemáme tu svetoznáme rozprávkové atrakcie, nemáme tisíc ročný kostol. Je tu ale veľa iného, prečo sa oplatí turistom zosadnúť z bicykla, motorky, vystúpiť z  auta, oddýchnuť si a objavovať.

Skúsený turista prichádzajúci zo severu alebo z juhu si hneď všimne, že tu niečo nesedí : kostol stojí na okraji dediny a nie je ani na vyvýšenom mieste a veža kostola sa nevypína nad vchodom. Prečo?

A tu sa začína návrat do dejín, čo symbolizuje aj erb obce s dvoma krížmi.

Kostolné stropné fresky sú tiež jedinečné. V záhrade kostola sa stretnete s ďalšími zvláštnosťami, priemyselnými starožitnosťami.

Pri prechádzke od kostola k Ipľu je krásny výhľad z hrádze na kopce pohoria Borzsony. Keď sa rozhliadnete po obci, uvidíte veľkú budovu katolíckej cirkvi, kde sídli ústav pre telesne postihnutých jeden najväčší v Maďarsku. Ďalej uvidíte modernú fabriku renomovanej značky. Aj toto je Ipolytolgyes.

Tušíte, čim je zvláštna naša obec? U nás na jedného obyvateľa pripadajú dve pracovné miesta! To nemusíte bývať v dynamicky rozvíjajúcom sa meste, alebo jeho okolí. Ale v tichej obci na úpätí pohoria Borzsony na brehu rieky Ipeľ.

Spoznaj údolie Ipľa na maďarskej strane a zavítaj aj do obce Ipolytolgyes.

 

Radnai Bertalan
starosta